Vyhnání Gerty Schnirch

Autorka předlohy: Kateřina Tučková Dramatizace a režie: Diana Šoltýsová Dramaturgie: Martin Vokoun Výprava: Agnieszka Pátá Oldak Hudba: David Hlaváč

Pohybová spolupráce: Irena Kristeková Light design: Daniel Rejchrt
Vizuální koncept: Jarmila Štuková

Ivana Machalová, Irena Kristeková, Jaroslava Košková, Aneta Kalertová, Karolína Půčková, Magdalena Jirounková / Barbora Kostkanová, Taťána Havlová, Zuzana Částková, Kateřina Zapletalová, Luciána Tomášová / Barbora Kostkanová, Michaela Schönová / Kateřina Kuboušková, Michal Kern / Dušan Kraus

Premiéra: 29.11.2019
Délka představení: 2:10 (včetně přestávky)

Gerta Schnirch je vinna! Vinna svým ženstvím, vinna češstvím po matce, vinna němectvím po otci, vinna, že patřila tam i tam, a proto nikam, vinna, že se narodila v Brně první poloviny dvacátého století, vinna svou čestností, vinna vírou v čestnost druhých, vinna, že chtěla žít, vinna, že přežila.
Gerta Schnirch, univerzální viník, univerzální oběť soukromého i veřejného zla. Příběh malé ženy v zemi příliš malé na to, aby se pro ni našlo místo ve velkých dějinách minulého století. „Já mám pocit, že jsem tady v bezpečí. Že když slevím ze všech svých představ, když se uskromním, když se přestanu zaobírat tím, jak žít, že bych tu mohla být i šťastná.“

Video ukázka představení Vyhnání Gerty Schnirch